Preskočiť na obsah

Zásady ochrany osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady práce s vašimi osobnými údajmi

Správcom osobných údajov na webovej stránke www.contentmaster.sk je Ing. Ivana Latiaková, Havranské 21, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 53 999 461, DIČ: 1076079840, zapísaná v Živnostenskom registri č. 620-45972 (Okresný úrad Banská Bystrica, odbor živnostenského podnikania, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05, Banská Bystrica), e-mailová adresa:  latiakova@contentmaster.sk 

Vaše osobné údaje spracúvam ako správca, to znamená, že určujem, ako budú osobné údaje spracované a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberám prípadných ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovávaním budú pomáhať. 

Pri poskytovaní služieb a prevádzkovaní webových stránok spracúvam niektoré osobné údaje.

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 18/2018 Z. z. , nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

I. Spracovanie osobných údajov
 • Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Pokiaľ ma kontaktujete prostredníctvom formulára v súvislosti s mojimi službami a produktami, budem pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré mi poskytnete. Sú to osobné údaje v rozsahu: e-mailová adresa, meno, priezvisko, tel. číslo.

Na základe zaslaných osobných údajov vás následne budem kontaktovať v súvislosti s ponukou tovaru a služieb.

Ide o spracovanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s vami komunikovať na účely uzatvorenia zmluvy o dodaní tovarov alebo poskytnutí služieb.

Pokiaľ nedôjde k nadviazaniu spolupráce, vaše osobné údaje budem spracovávať najdlhšie 10 rokov od našej poslednej komunikácie.

 • Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu

V prípade nákupu budem pracovať s osobnými údajmi, ktoré od vás potrebujem na zabezpečenie Spracovania objednávky, uzavretia kúpno-predajnej zmluvy,  resp. zmluvy o poskytnutí služieb a vystavenia daňového dokladu. Sú to hlavne fakturačné údaje: e-mailová adresa, meno, priezvisko, tel. číslo, adresa bydliska (fyzická osoba) alebo v prípade právnickej osoby alebo podnikateľa (FO) adresa sídla, IČO a DIČ, číslo účtu, telefónne číslo.

S osobnými údajmi budem pracovať v prípade nákupu produktov v rozsahu nevyhnutnom na na zabezpečenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí tovarov alebo služieb. Osobné údaje potrebujeme spracovávať tiež z dôvodu, aby sme mohli plniť naše povinnosti vyplývajúce z príslušnej zmluvy.

Vaše osobné kontaktné údaje využijem tiež v rámci informovania o stave objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo vašich otázok. Osobné údaje budem ďalej spracovávať pre splnenie povinností, ktoré plynú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a podobne).

Ide o spracovanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

Pokiaľ by ste tieto osobné údaje neposkytli, nebudem môcť s vami uzatvoriť zmluvu o poskytovaní služieb.

Osobné údaje budem spracúvať počas dodania tovarov alebo poskytovania služieb a potom 10 rokov od posledného poskytnutia takých služieb alebo dodania tovaru.

 • Newsletter (komerčná komunikácia)

Pokiaľ ste si u mňa zakúpili tovar alebo služby a zároveň ste výslovne neodmietli zasielanie marketingových oznámení, použijem vašu e-mailovú adresu na zasielanie marketingových oznámení.

Ide o spracovanie na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR – naše oprávnené záujmy, ktorými sú marketingová komunikácii cielená na našich zákazníkov.

Osobné údaje pre tento účel spracovávam 10 rokov od vášho posledného nákupu. V prípade, ak nechcete naďalej dostávať naše marketingové oznámenia, môžete sa kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo ma môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: info@contentmaster.sk.

II. Prístup ďalších strán k osobným údajom
 • Kategórie príjemcov

Osobné údaje môžu byť pri spracovávaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • Kuriérske a prepravné spoločnosti
 • Marketingové agentúry
 • Spolupracujúce subjekty
 • Poskytovatelia IT, webových a telekomunikačných služieb
 • Advokátske a právne kancelárie
 • Znalci a súdni znalci
 • Inkasné spoločnosti a exekútori
 • Súdy a orgány činné v trestnom konaní
 • Účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia
 • Webové stránky tretích strán

Webová stránka www.contentmaster.sk obsahuje vnútorné odkazy na iné webové stránky. Nie sme zodpovední za zásady ochrany osobných údajov alebo postupy webových stránok tretích strán.

III. Používanie súborov cookies

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Na našich stránkach môžeme používať oba druhy cookies – dočasné, aj trvalé. Dočasné cookies  budeme používať na sledovanie návštevníkov, zatiaľ čo budú prechádzať webové stránky.

Dočasné cookies budú z počítača zmazané po zatvorení prehliadača. Trvalé cookies zostanú uložené na vašom počítači, kým ich neodstránite, alebo kým neexspirujú.

K analýze používania našich webových stránok používame službu Google Analytics. Google Analytics vytvára štatistiky a ďalšie údaje o používaní webových stránok prostredníctvom cookies, ktoré sú uložené na počítačoch používateľov. Informácie získané o našich webových stránkach sa používajú na vytvorenie správy o používaní tejto webovej stránky. Informácie sa ukladajú v spoločnosti Google. Zásady ochrany osobných údajov Google sú k dispozícii na adrese:  //www.google.com/privacypolicy.html 

„Cookies“ sú spracúvané iba v prípade povolenia voľby cookies vo Vašom webovom prehliadači (sú spracovávané pre vylepšenie prevádzky internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou Ján Zajac a internetovú reklamu).

Súbory cookies plnia tiež rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené vašej osobe a vašim záujmom.

Na webových stránkach www.contentmaster.sk používame nasledujúce cookies:

 • Nevyhnutné súbory cookie: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
 • Analytické/ štatistické cookie: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s vaším predchádzajúcim súhlasom.
 • Reklamné/ marketingové súbory cookie: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s vaším predchádzajúcim súhlasom.

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaním cookies na webových stránkach.

Dodávatelia prehliadačov na svojich stránkach informujú o ich možnostiach riadenia cookies.

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Účinný nástroj pre správu súborov cookie je k dispozícii napr. na stránke //www.youronlinechoices.com/sk/

Súbory „cookie“ môžete aj úplne zakázať a odstrániť tie, ktoré už v počítači uložené sú, ale môže vám to znížiť užívateľský komfort pri návšteve stránok.

IV. Práva dotknutých osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov

Pri spracovaní vašich osobných údajov môžete uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby.

 • Máte právo na prístup k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktujenás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne. Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas  odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo namietať  automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi,  poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Rovnako tiež máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, //dataprotection.gov.sk/uoou/

 • KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

Vaše práva môžete uplatniť písomne na e-mailovej adrese info@contentmaster.sk 

Na vašu žiadosť odpovieme v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní, o čom vás budeme informovať.

Ak bude vaša žiadosť zjavne nedôvodná, alebo opakovaná, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

Ďakujem vám za dôveru.

Tieto zásady sú účinné od 01. 05. 2022.