Preskočiť na obsah

ChatGPT vs. Bard: 3 zásadné rozdiely a výhody pre váš copywriting

Rozdiely medzi ChatGPT a Bard

Pri písaní textov nám vedia pomôcť obidva. Chatboty ChatGPT a Bard prinášajú jedinečné výhody, no v určitých situáciách je pre copywriterov dobré poznať rozdiely medzi nimi. Aj vy môžete byť pri písaní efektívnejší, keď nakuknete do prehľadu rozdielov a výhod spolu s praktickými ukážkami z tvorivého procesu písania. 

ChatGPT a Bard: Velikáni jazykových modelov – ako fungujú a čo dokážu?

Aby sme mohli vysvetliť rozdiely medzi týmito nástrojmi, potrebujeme porozumieť najskôr ich podstate. ChatGPT a Bard sú veľké jazykové modely, ktoré sú trénované na obrovskom množstve textových dát. 

Princíp ich fungovania spočíva v tom, že texty tvoria na základe predpovedania ďalších slov pomocou pravdepodobnosti

Jazykové modely sa snažia produkovať text, ktorý je zmysluplný a gramaticky správny, na základe toho, čo sa naučili počas trénovania. Sú schopné generovať texty rôznych dĺžok a komplexnosti. Tento proces predpovedania a generovania na základe pravdepodobnosti umožňuje veľkým jazykovým modelom vytvárať plynulý text, ktorý má zmysel a zodpovedá zadanému kontextu.

S čím dokážu pomôcť copywriterom?

Pre vás ako copywriterov sú ChatGPT aj Bard cennými nástrojmi, ktoré vám môžu zefektívniť vašu prácu. Môžete ich použiť na:

 • generovanie textu
 • generovanie nových nápadov na textový obsah
 • vylepšenie existujúceho textu
 • generovanie kódu
 • asistenciu pri rôznych profesionálnych a osobných úlohách
 • asistenciu pri hľadaní informácií na internete
 • prekladanie textu do rôznych jazykov
 • vytváranie kreatívneho obsahu, a mnoho ďalšieho.

ChatGPT a Bard sú ako dvaja hudobníci. Používajú rovnaké tóny, ale vytvárajú odlišné melódie.

Oba nástroje odlišuje niekoľko rozdielov. Každý z nich však zároveň prináša výhody pre spracovanie konkrétneho textu alebo zadania v copywritingu. 

Rozdiel č. 1: Prístup k tvorbe textu

Pri použití týchto dvoch nástrojov nejde len o ich schopnosti, ale aj o spôsob, akým sa k tvorbe obsahu približujú. To je dôvod, prečo ich pri tvorbe článkov a textov striedam.

ChatGPT sa snaží byť univerzálny, kreatívny a generovať text, ktorý môže pokryť rôzne témy a štýly. Dokáže:

 • generovať prvotné nápady,
 • navrhnúť nadpis,
 • SEO štruktúru článku,
 • content plán,
 • ale aj claim.

Jeho schopnosť generovať obsah na širokú škálu tém nám umožňuje flexibilne reagovať na rôzne požiadavky. ChatGPT je známy svojim tvorivým prístupom. Začína so vstupnými údajmi a postupne generuje text na základe štruktúry a zmyslu toho, čo sa od neho požaduje. 

Na druhej strane sa Bard stáva verným spoločníkom pri tvorbe textov, ktoré musia byť dôkladné a štýlovo presné. Zameriava sa na presnosť a vylepšenie existujúceho textu.  Dokáže prenášať rôzne štýly a hlasové vlastnosti do generovaného obsahu, čo je pre nás obzvlášť užitočné pri tvorbe rozmanitých typov textov.

Rozdiel prístupe týchto 2 modelov nám dáva možnosť vybrať si, ktorý nástroj bude pre danú úlohu najvhodnejší.

ChatGPT a Bard - rozdiely a výhody chatbotov

Moja skúsenosť je taká, že Bard je pri konverzácií a generovaní textu metodickejší; na druhej strane ChatGPT dáva mierne relevantnejšie výstupy vzhľadom k zadaniu. V praxi používam Bard-a najmä vtedy, keď potrebujem pri písaní textu postupovať logicky, štylisticky jednotne a dalo by sa povedať, keď mám na tvorbu kúsok viac času. Jeho odpovede si vyžadujú mierne hlbšie zamyslenie. Často ho používam na úpravu, editáciu a recykláciu obsahu. Osvedčil sa mi však aj pri spracovaní medicínskych, či technických tém a dlhých formátov článkov alebo článkov, ktoré idú viac do hĺbky. ChatGPT mi poskytoval odpovede bez hlbšieho kontextu, zdrojov, či vysvetlenia. Oba sa však aj mýlia (tieto omyly sa označujú ako halucinácie AI).

V procese copywritingu to môže vyzerať napríklad takto:

 1. PROMPT (pokyn) rovnaký pre oba nástroje:
Prompt pre ChatGPT a Bard

Výstup vygenerovaný v 1. kroku konverzačnou umelou inteligenciou:

Obsah a vysvetlenie vygenerované prostredníctvom Bard
BARD
Obsah vygenerovaný prostredníctvom ChatGPT
ChatGPT

Kým Bard poskytol v jednom kroku upravený obsah aj popis zmien, ChatGPT poskytol rovno upravený text a až následne, keď som ho požiadala o vysvetlenie zmien, tak doplnil a popísal zmeny, ktoré vykonal:

Vysvetlenie doplnené zo strany ChatGPT

Rozdiel č. 2: Kvalita vygenerovaného obsahu

Oba modely sú schopné generovať kvalitný obsah, ale majú aj svoje slabé stránky. 

Odpovede oboch chatbotov sú čím ďalej tým dokonalejšie po štylistickej aj gramatickej stránke. Zložitejšie to už je, ak sa zatiaľ bavíme o kvalite výstupu po informačnej, či faktickej stránke. Pri písaní a tvorbe obsahu som zistila, že kvalita výstupu závisí od:

1. Jednoznačnosti pisateľského cieľa a zámeru: Kvalita výstupu od ChatGPT a Barda bude lepšia, ak jasne definujete, čo od textu očakávate a aký má byť jeho cieľ, či už ide o informatívny článok, kreatívny text, alebo iné zadanie.

2. Copywriterských zručností: Pri používaní týchto modelov sú vaše copywriterské schopnosti rozhodujúce, pretože aj najlepšie modely potrebujú ľudskú kreativitu a šikovnosť pri spracovaní výstupu do kvalitného textu.

3. Úrovne kritického myslenia: Je dôležité mať kritické myslenie pri hodnotení výstupov modelov, pretože nie vždy budú generovať správne, dôveryhodné alebo vhodné informácie. Schopnosť vyhodnotiť a prípadne upraviť text je kľúčová.

4. Schopnosti overovať zmysluplnosť a pravdivosť odpovedí: Pre zabezpečenie kvality textu je nevyhnutné overiť, či generovaný obsah má zmysel a či obsahuje správne a overiteľné informácie.

5. Spôsobu vedenia konverzácie: Ako komunikujete s modelmi a kladiete otázky alebo zadávate úlohy (tzv. prompty), môže ovplyvniť výstup. Jasné a logické konverzačné postupy môžu pomôcť získať lepšie výsledky od týchto modelov.

Konverzácia a overenie pravdivosti odpovede môžu vyzerať aj takto:

Konverzácia a overenie odpovedí s Bard-om

Rozdiel č. 3: FUNKCIE a Rozšírenia

Doterajšou výhodou Barda oproti ChatGPT bola schopnosť spracovávať informácie na základe vyhľadávania na internete. To mu umožňovalo poskytovať relevantnejšie a aktuálnejšie odpovede, ktoré si vyžadujú prístup k informáciám zo skutočného sveta.
Súčasná bezplatná verzia ChatGPT založená na GPT-3.5, disponovala len informáciami a údajmi zverejnenými a dostupnými do septembra 2021. Jeho schopnosti sa neaktualizovali  o nové udalosti ani informácie po tomto dátume.

ChatGPT bude však odteraz schopný pristupovať k internetu v reálnom čase a poskytovať priame odkazy na svoje zdroje.

To otvára nové možnosti pre používateľov chatbota spoločnosti OpenAI. Táto funkcia bola pôvodne dostupná iba pre používateľov ChatGPT Plus a Enterprise, ale postupne má byť sprístupnená pre všetkých používateľov.

OpenAI, tvorca ChatGPT, oznámil tiež ďalšie 2 prevratné novinky týkajúce sa jej chatbota:

 1. Schopnosť „vidieť, počuť a hovoriť“, čím výrazne rozšírila jeho funkcionality. Táto možnosť je zásadná pre ľudí so zrakovým postihnutím. Základ vytvorila spolupráca OpenAI, tvorcu ChatGPT s aplikáciou Be My Eyes, ktorá prepája nevidiacich s vidiacimi, keď potrebujú pomoc.
 2. Posledným a najzásadnejším rozšírením v týchto dňoch je v prostredí ChatGPT možnosť generovať obrázky. Táto funkcia bude dostupná v rámci služby ChatGPT Plus a Enterprise, ktorá ponúka ďalšie pokročilé funkcie, ako je úprava výstupu, export do rôznych formátov a iné. Funkcia generovania obrázkov sa sprístupňuje v týchto dňoch v platenej verzii.

Pridaná hodnota Bard-a ako produktu od spoločnosti Google nadobúda nový rozmer novým rozšírením. Je ním schopnosť nájsť informácie v Google službách užívateľa, ako sú Gmail, Kalendár a Dokumenty. Táto funkcia je dostupná v rámci služby Google Cloud Platform a umožňuje používateľom vyhľadávať informácie vo svojich vlastných účtoch Google.

Téma rozšírení a pluginov ChatGPT si zaslúži samostatný článok. Siaha od možnosti nainštalovať pluginy ako Zapier až po gáplikáciu na tvorbu grafík Canva.

Malo by to vyzerať nejako takto 🙂

Umelá inteligencia a jej nástroje ChatGPT a Bard menia prístup k práci s textom

ChatGPT a Bard sú dva jasné príklady toho, ako AI technológie môžu zmeniť spôsob, akým pracujeme s textom. Ich schopnosť rozumieť slovám a kontextu, generovať text a prispôsobiť sa rôznym štýlom ich robí významnými nástrojmi pre copywriting. Spolu s rozšíreniami predstavujú pre copywritera silný tvorivý arzenál . Rozdiel v ich prístupe a schopnostiach nám dáva širokú paletu možností. Vybrať si medzi nimi závisí od konkrétnej úlohy a cieľov, ktoré chceme dosiahnuť.

S týmito nástrojmi naša práca nie je len o písaní; je to o tvorbe obsahu, ktorý oslovuje a púta pozornosť. A s nadchádzajúcimi inováciami v oblasti AI môžeme očakávať, že budeme mať ešte viac možností na vytvorenie textov, ktoré zanechajú silný dojem a splnia náš cieľ.

Skúšali ste pri tvorbe obsahu kombinovať alebo striedať tieto nástroje? Ako sa vám to osvedčilo? 

U mňa vyhráva ich kombinácia alebo striedanie!

Značky:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *