Preskočiť na obsah

Kreatívne pozície budú v dobe AI predefinované, nie stratené

Copywriting

Vstúpili sme do éry, kde umelá inteligencia (AI) transformuje nielen to, ako pracujeme, ale aj to, ako chápeme samotnú prácu. Tradičný pohľad na AI v pracovnom prostredí často sprevádza obava. Ktoré pozície budú nahradené? Táto otázka ale zatieňuje konštruktívnejší uhol pohľadu.

DÔLEŽITOSŤ KREATÍVNYCH POZÍCIÍ V DOBE AI

Strategický význam kreatívnych pozícií v období technologických zmien nespočíva len v generovaní originálnych nápadov alebo estetických riešení. Sú to práve kreatívne pozície, ktoré určujú smer, ktorým sa podniky a značky uberajú. Zároveň sú hnacím motorom pre evolúciu a rast podnikania.

 1. Jadro značky: Kreatívne pozície prispievajú k formovaniu jadra značky – od jeho vizuálnej identity až po komunikačný štýl. Práve dotyk ľudskosti v týchto oblastiach určuje to, čo robí značku autentickou a odlišnou od ostatných.
 2. Inovácie: Schopnosť vidieť veci z iného uhla pohľadu, experimentovať a prekračovať hranice, je nevyhnutná pri hľadaní nových riešení. To vedie tiež k vytváraniu nových produktov a služieb, ktoré môžu zásadne zmeniť trh.
 3. Vplyv na spotrebiteľské správanie: Práca v oblasti reklamy, marketingu a brandingu ovplyvňuje, ako sú produkty a služby vnímané a hodnotené spotrebiteľmi. Táto moc ovplyvňovať vnímanie značky je kľúčová pre úspech v konkurenčnom prostredí.
 4. Nové obzory: Kreatívne zmýšľajúci ľudia nie sú len tvorcami obsahu, ale aj vizionármi, ktorí ukazujú smer, ktorým by sa mali podniky uberať. Ich schopnosť vidieť budúce trendy a adaptovať sa na meniace sa podmienky je neoceniteľná.

Vplyv umelej inteligencie na kreatívne procesy

Umelá inteligencia môže výrazne pomôcť pri zefektívnení kreatívnych procesov. Od uvoľnenia času od rutinných úloh až po poskytnutie nových nástrojov na pokročilú analýzu, predikciu, plánovanie, inšpiráciu a experimentovanie.

Zamysleli ste sa niekedy nad tým:

 • aké nové možnosti otvára spolupráca medzi ľudskou kreativitou a AI?
 • ako môže táto vzájomná interakcia meniť nielen spôsob, akým pracujeme, ale aj to, čo považujeme za možné v rámci kreatívnych odvetví?

Máme pred sebou obdobie, kde umelá inteligencia nie je len nástrojom, ale stáva sa partnerom, ktorý rozširuje naše kreatívne hranice. Ako teda využijeme túto jedinečnú príležitosť na vytvorenie nových pracovných miest, procesov a dokonca umení, ktoré ešte neboli objavené?

Helen Povanová, viceprezidentka a analytička spoločnosti Gartner, hovorí o AI ako o aktérovi, ktorý preberá nielen existujúce úlohy, ale aj vytvára nové pracovné príležitosti:

„Keď bude umelá inteligencia aktérom, už nahradí väčšinu práce, ktorú budeme vykonávať, ale pravdepodobne nie spôsobom, ktorý by ste očakávali. Pretože bude vytvárať aj nové pracovné miesta a pravdepodobne preberie kúsky a časti tých starých.“


PREDEFINOVANIE, NIE STRATA zamestnania: AKO AI MENÍ PRAVIDLÁ HRY

Pojem „nahradenie“ v kontexte AI často vyvoláva obavy. Dôležitejšie je však pochopiť, „ako“ AI predefinuje pracovné pozície a procesy.

Príklady predefinovania kreatívnych úloh a pracovných pozícií

Umelá inteligencia nám už dnes pomáha v kreatívnych odvetviach, akými sú dizajn, tvorba obsahu, písanie alebo marketing. Dokáže automatizovať časovo náročné úlohy, napríklad zbieranie dát, analýza trendov alebo základné editačné práce. To umožňuje kreatívcom venovať viac času inováciám a originálnym nápadom. Umelá inteligencia môže tiež poskytnúť prvotné koncepty alebo návrhy, ktoré potom ľudia môžu rozvíjať a zdokonaľovať. Kombinácia ľudskej kreativity a AI algoritmov vytvára nekonečné možnosti pre kreatívny rozvoj.

Výhodou je, že integrácia AI do kreatívnych procesov prináša zvýšenie efektivity, rýchlosti aj tvorivosti. Marketingové oblasti, ktoré najviac profitujú z nasadenia generatívnej AI sú uvedené v grafe spoločnosti Gartner.

V oblasti obsahovej stratégie a copywritingu môže byť AI využitá na:

 • zníženie počtu hodín venovaných tvorbe obsahu na akúkoľvek tému
 • generovanie obrovského množstva nápadov a inšpirácií na claimy, slogany, headliny, light motívy aj ciele kampaní a reklám
 • pokročilé manažovanie a tvorba flexibilných redakčných plánov s účasťou tímovej komunikácie
 • automatizované spracovanie obrovského množstva zdrojov rôznych formátov – video, audio, text, hlas, grafika,…
 • personalizáciu a optimalizáciu prostredníctvom práce s údajmi a AI
 • rýchle reagovanie na zmeny – nevyhnutnosť v dynamickom digitálnom prostredí

AKÚ PRÁCU JE TEDA POTREBNÉ VYKONAŤ?

V kontexte AI a kreatívnych prác bude užitočnejšie sústrediť sa nie na to, o čo nás oberá, ale na to, ČO je potrebné urobiť. Skúste si položiť otázku:

„Aká práca má byť v mojej pozícii vykonaná?

Ako ju viem spraviť? Pomôžu mi s ňou nástroje umelej inteligencie?“

 • ÁNO? Perfektné! Nestrácam pozíciu, len mením spôsob vykonávania úloh.
 • NIE? Tiež perfektné, nič sa u mňa nemení. Nestrácam pozíciu z dôvodu EXISTENCIE pokročilých nástrojov. Ak to však neviem spraviť lepšie ako osoba využívajúca tieto nástroje, som v nevýhode.

umelá inteligencia vytvorí nové pracovné pozície

Nie sú to len samotné úlohy, ktoré prechádzajú transformáciou v ére AI, ale aj celé pozície. S narastajúcim vplyvom AI na pracovné prostredie sa objavujú úplne nové role a súčasné pozície sa predefinujú.

 1. Kreatívny riaditeľ: V marketingu a reklame sa už teraz objavujú pozície, kde je potrebné využívať AI na generovanie nápadov a konceptov.
 2. Dizajnér pre vizuálnu komunikáciu: Dizajnéri sa budú musieť naučiť pracovať s AI algoritmami na tvorbu a úpravu vizuálnych materiálov.
 3. AI-asistovaný copywriter: V copywritingu AI môže pomáhať pri tvorbe návrhov textov, generovaní nápadov alebo pri optimalizácii pre vyhľadávače.
 4. Špecialista na AI-optimalizovanú reklamu: Táto pozícia by kombinovala znalosti digitálneho marketingu s využívaním AI na optimalizáciu reklamných kampaní, segmentáciu publika a personalizáciu obsahu.
 5. Producent AI-asistovaných videí: AI môže pomôcť pri editácii, farebnej korekcii alebo dokonca pri generovaní vizuálnych efektov. Produkčné tímy budú využívať AI na zefektívnenie pracovných procesov.
 6. Stratég pre AI-integrované multimediálne kampane: Táto pozícia by sa zameriavala na integráciu AI do celkového plánovania a realizácie multimediálnych kampaní.

Zatiaľ čo dnes môžeme tieto pozície identifikovať s prívlastkom „AI“, v blízkej budúcnosti by to mohlo byť inak. Nadchádzajúca éra pravdepodobne nebude definovaná označením „AI“ v názvoch pracovných pozícií, ale skôr samotnými zručnosťami a schopnosťami potrebnými na ich vykonávanie. Umelá inteligencia sa tak stane bežnou, ak nie nevyhnutnou súčasťou profesijného rastu a vývoja. Podobne ako to bolo s počítačmi a internetom v minulosti.


Budúcnosť kreatívnych pozícií: Spolupráca s umelou inteligenciou

Pri pohľade na budúcnosť kreatívnych pozícií je jasné, že spolupráca s umelou inteligenciou otvára úžasné možnosti. Je zaujímavé sledovať, ako AI transformuje kreatívne odvetvia – nie ako narušiteľ, ale ako spolupracovník, ktorý prináša nové nástroje a perspektívy do našich rúk. Kreatívna pozícia sa tak nemení na menej významnú, ale naopak, stáva sa viac multifunkčnou a dynamickou.

Aj v tomto období je však rola človeka v určitých oblastiach nezastupiteľná. Spoločnosť Gartner predpovedá, že do roku 2033 AI neprekoná hodnotu ľudského vplyvu a dominancie v niektorých kľúčových oblastiach. Patria sem sektory ako

 • osobná starostlivosť a terapie, kde sú nevyhnutné ľudský kontakt a empatia,
 • vývoj nových vedeckých teórií, kde tvorivé myslenie a originálne idey sú na prvom mieste,
 • a tiež morálne a etické zvažovanie, kde sa hodnoty, vnímanie a ľudská intuícia javia ako nezastupiteľné

Napriek obrovskému pokroku v oblasti umelej inteligencie a jej schopnosti vykonávať mnohé úlohy, existuje ešte stále hlboký a nezastupiteľný priestor pre ľudskú tvorivosť, empatiu, vedu a etické uváženie.

S istotou však vieme povedať jedno. Máme pred sebou obdobie, kde spojenie ľudskej intuície, emócií a kreativity s AI povedie k tvorbe inovatívnych diel, ktoré predtým neboli možné. AI nám otvára dvere k novým formám umenia, novým spôsobom tvorby textov a pokročilým marketingovým stratégiám.

Preto, namiesto obáv o budúcnosť, buďme pripravení objavovať a tvoriť ako nikdy predtým. Budúcnosť kreatívnych pozícií je plná príležitostí – je to budúcnosť spolupráce, inovácie a neobmedzenej kreativity.

Unikátna hodnota ľudskej kreativity

Umelá inteligencia má napriek svojim pokročilým schopnostiam určité obmedzenia. Najmä, pokiaľ ide o činnosti, kde sa cení ľudský prístup a „osobný dotyk“. Existujú ešte aj ďalšie aspekty práce a našej aktivity, kde ľudia uprednostňujú a oceňujú spôsob, akým sú úlohy vykonávané – nie len pre výsledok, ale pre samotný proces a interakciu. Či už ide o bežné tvorivé a manuálne činnosti, ale aj duševnú prácu, ktorá nás napĺňa. Je prirodzené, ak túžime „ručne“ napísať autorskú knihu, odborné zdroje študovať osobne v knižnici alebo viesť rozhovory a natáčať videá namiesto použitia avatarov Pamätajte:

AI nenahradí činnosti, pri ktorých máme radi práve spôsob, akým ich ako ľudia vykonávame 🙂


Svoje know-how a dlhoročné skúsenosti som spojila s inovatívnymi nástrojmi umelej inteligencie, aby vznikol tento článok. Text bol vytvorený s asistenciou konverzačnej generatívnej AI. Výstupy AI dopĺňajú text najmä pri vymenovaní možností, ktoré zmena kreatívnych pozícii ponúka. Obohacujú tak obsah vytvorený na základe vlastnej odbornosti, názorov a faktov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *