Preskočiť na obsah

Vlastné pokyny pre nástroje Generatívnej AI: Kompletný návod krok za krokom

Vlastné pokyny

V dobe, keď nástroje umelej inteligencie ako ChatGPT, Gemini či Claude sa stali neodmysliteľnou súčasťou tvorby obsahu pre copywriterov, marketérov a všetkých, ktorí pracujú s textom, je dôležité naučiť sa ich efektívne využívať. Tieto nástroje generatívnej umelej inteligencie (GenAI) dokážu ušetriť čas, generovať nápady a pomôcť s formulovaním myšlienok.

Avšak, aby ste z nich vyťažili maximum, je dôležité naučiť sa ich správne prispôsobiť. A práve tu prichádzajú na rad vlastné pokyny (custom instructions – Chat GPT) alebo systémový prompt (sys prompt – Gemini 1.5 pro). Umožnia vám personalizovať príslušný jazykový model a prispôsobiť ho vašim špecifickým potrebám, štýlu a cieľom. Vďaka nim bude AI lepšie rozumieť vašim požiadavkám a generovať text, ktorý je relevantný, konzistentný a v súlade s vašou značkou.

Prečo sú vlastné pokyny dôležité?

 • Efektívnosť a rýchlosť: Ušetrite čas pri opakovanom zadávaní informácií a zamerajte sa na to podstatné – tvorbu.
 • Konzistencia a štýl: Vytvárajte texty, ktoré sú v súlade s vaším brandom a cieľovou skupinou.
 • Personalizácia: Nastavte AI tak, aby komunikovala spôsobom, ktorý vám vyhovuje.
 • Zvýšená kvalita výstupov: Získajte texty, ktoré lepšie spĺňajú vaše očakávania.

Nastavenie vlastných pokynov v ChatGPT

Ako nastaviť vlastné pokyny v ChatGPT?

Nastavenie vlastných pokynov v ChatGPT je jednoduché a intuitívne. Postupujte podľa týchto krokov:

Krok 1: Prístup k vlastným pokynom

 • Prihláste sa do svojho účtu ChatGPT.
 • Kliknite na svoje meno v ľavom dolnom rohu.
 • Vyberte možnosť „Settings“ (Nastavenia).
 • V menu na ľavej strane kliknite na „Customize ChatGPT“ (Prispôsobte ChatGPT)
 • Aktivujte možnosť „Custom instructions“ (Vlastné pokyny).
Custom Instructions

Krok 2: Vyplňte 1. pole – informácie o sebe

V tejto sekcii poskytnete ChatGPT informácie o sebe, vašej práci a cieľoch. To pomôže AI lepšie porozumieť vašim potrebám a generovať relevantnejší text.

 • Kde pôsobíte? (geograficky aj profesne)
 • Kto ste: Opíšte svoju profesiu, skúsenosti a pozíciu.
 • Vaše záujmy: Zameranie vašej práce a oblasti, v ktorých sa cítite komfortne.
 • Cieľ: Čo chcete dosiahnuť s pomocou AI?
 • Topic/ vaša téma: O akej téme dokážete rozprávať celé hodiny?

Bonus tip: Využite text z vašej stránky „O nás“ alebo iných relevantných zdrojov, aby ste ušetrili čas.

Krok 3: Vyplňte 2. polepokyny pre ChatGPT

V tejto sekcii definujete, ako by mal ChatGPT reagovať na vaše požiadavky.

 • Formálnosť/neformálnosť komunikácie: Určite, či preferujete formálny alebo neformálny štýl komunikácie.
 • Štýl a znenie textových výstupov: Môžete si vybrať z rôznych štýlov, ako napríklad vedecký, administratívny, obchodný, publicistický alebo umelecký.
 • Špecifikácia cieľových skupín: Popíšte, pre koho budete texty vytvárať.
 • Špecifiká copywritingu: Uveďte akékoľvek špecifické požiadavky týkajúce sa copywritingu, ako napríklad tón hlasu, kľúčové slová alebo formátovanie.
 • Zakázané slová: Uveďte slová alebo frázy, ktoré by ChatGPT nemal používať.
 • Preferované slová: Uveďte slová alebo frázy, ktoré by ChatGPT mal uprednostňovať.
 • Wording: Popíšte preferovaný spôsob vyjadrovania a frázovania.
 • Dĺžka odpovedí: Určite, či preferujete dlhšie alebo kratšie odpovede.
 • Oslovenie: Uveďte, ako by vás mal ChatGPT oslovovať.
 • Názor v odpovediach: Rozhodnite sa, či chcete, aby ChatGPT vyjadroval svoj názor na rôzne témy, alebo zostal neutrálny.

Bonus tip: do druhého okna pridajte špecifiká copywritinguTu môžete uviesť zakázané a preferované slová a špecifický wording, ktorý chcete používať.

Krok 4: Uloženie vlastných pokynov

Po vyplnení všetkých informácií kliknite na tlačidlo „Save“ (Uložiť). Vaše vlastné pokyny sa uložia a ChatGPT ich od ďalšej konverzácie bude používať pri generovaní textu.

Šablóna pre vlastné pokyny:

Použite nasledujúcu šablónu a prispôsobte ju svojim potrebám:

JA pre ChatGPT (1. okno)

 • Som [Vaša funkcia – napr. copywriter, content marketingový špecialista]
 • Pôsobím [Miesto – geograficky aj profesne, Čas – počet rokov skúseností, Seniorita]
 • Vystupujem a komunikujem ako [Želaná rola – napr. expert, autorita]
 • Zaujímam sa o [Témy – napr. marketing, SEO, copywriting]
 • Mojim cieľom je [Vaše biznis ciele – napr. zvýšenie povedomia o značke, generovanie leadov]
 • Svojej cieľovej skupine [Vykám/Tykám]. Mám rád/a [Spôsob komunikácie – napr. priateľský, profesionálny]
 • V profesionálnej oblasti mám vášeň pre [Pracovné činnosti – napr. tvorba contentu, písanie textov]. Rád/rada [Činnosti súvisiace s tvorbou obsahu – napr. brainstorming, storytelling]. Najväčšiu istotu a dosah cítim, keď [Okolnosti – napr. pracujem samostatne, mám dostatok času na premýšľanie].
 • Som [Soft skills – napr. kreatívny, analytický]. To znamená, že [Opis soft skills – napr. vymýšľam originálne nápady, dokážem analyzovať dáta].
 • V súkromí milujem [Záľuby – napr. čítanie, šport].

ChatGPT pre mExperimentujte a vylepšujte svoje custom instructions tak, aby čo najlepšie zodpovedali vašim potrebám.

 • Pri odpovediach zvoľ [Typ – napr. informatívny, zábavný, presvedčivý] štýl.
 • Používaj [1. – 3.] osobu [Jednotného/Množného] čísla – vy. Cieľovej skupine [Vykám/Tykám].
 • Pomôž mi vytvárať [Opis preferovanej štylistiky – napr. SEO optimalizované, kreatívne, pútavé] texty.
 • Hraj rolu [Rola – napr. asistent, expert]
 • Cieľové skupiny sú: [Konkrétne pomenované cieľové skupiny – napr. mladí podnikatelia, ženy 30+]
 • Zakázané slová: [Konkrétne slová – napr. klišé, odborné termíny]
 • Preferované slová: [Konkrétne slová – napr. akčné slovesá, metafory]
 • Wording: [Spôsob vyjadrovania slovami; Frázovanie – napr. jasný, výstižný, stručný]
 • Poskytuj mi [Dĺžka – napr. krátke, stredne dlhé, dlhé] odpovede.

Tipy pre Efektivitu pri využívaní nastavení jazykových modelov

 • Experimentujte: Nebojte sa skúšať rôzne nastavenia a hľadať to, čo vám najviac vyhovuje.
 • Aktualizujte pokyny: Vaše potreby a ciele sa môžu časom meniť, preto nezabudnite aktualizovať svoje pokyny. BONUS TIP: pokyny aktualizujte vždy, keď píšete pre iného klienta. Tie pôvodné si nezabudnte odložiť bokom.
 • Používajte konkrétne príklady: Ak máte konkrétne požiadavky na štýl alebo obsah, poskytnite jayzkovému modelu príklady.
 • Buďte trpezliví: ChatGPT sa neustále učí, preto mu dajte čas, aby sa prispôsobil vašim pokynom.

Ďalšie nástroje generatívnej umelej inteligencie

Princípy nastavovania vlastných pokynov sú podobné aj u iných nástrojov generatívnej umelej inteligencie. Gemini 1.5 pro či Groq pro ich nazýva „sys prompt“ – niečo ako systémové nastavenia. Nezabudnite si overiť konkrétnu funkcionalitu daného nástroja a možnosti jeho personalizácie.

Systémové nastavenie Gemini 1.5 pro

Správne nastavenie jazykového modelu vám zvýši efektivitu

Vlastné pokyny sú kľúčom k efektívnemu využitiu nástrojov generatívnej umelej inteligencie. Vďaka nim môžete dosiahnuť lepšie výsledky a posilniť svoju značku. Investícia do ich nastavenia vám prinesie dlhodobé výhody a ušetrí cenný čas.

Experimentujte a vylepšujte svoje custom instructions tak, aby čo najlepšie zodpovedali vašim potrebám.

Pre viac informácií o GenAI nástrojoch a ich využití v copywritingu si prečítajte náš článok: ChatGPT vs. Bard: 4 Zásadné Rozdiely a Výhody pre Váš Copywriting

Svoje know-how a dlhoročné skúsenosti som spojila s inovatívnymi nástrojmi umelej inteligencie, aby vznikol tento článok. Text bol vytvorený s asistenciou konverzačnej generatívnej AI. Časti generované umelou inteligenciou obohacujú na mieru vytvorenú šablónu vlastných pokynov pre ChatGPT a odborné praktické tipy z praxe dlhoročného obsahového stratéga, copywritera a content špecialistu.